ข่าวสารที่น่าสนใจ

 

ข่าว 19 กุมภาพันธ์ 2559

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมนอกสถานที่โครงการศึกษาดูงาน ณ. ท่าเรือแหลมฉบัง

 
   
   
   
   

 VDO กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการศึกษาดูงาน ณ. ท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าว 18 พฤศจิกายน 2558

  ภาคบริหารธุรกิจ มีการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะบริหาร

ในหัวข้อ ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

บทความ Macro

บทความ Macro Cases Study

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ERP-SAP Business One

รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

 

                             แหล่งข้อมูลหางานแก่ น.ศและศิษย์เก่า             
1  www.JobDB.Com
2  www.Jobtopgun.com
3  www.Nationejobs.com
4  www.CentralSmartJobs.com
5 www.workventure.com