ข่าวสารที่น่าสนใจ

 

ข่าว 19 กุมภาพันธ์ 2559

  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมนอกสถานที่โครงการศึกษาดูงาน ณ. ท่าเรือแหลมฉบัง

 
   
   
   
   

 VDO กิจกรรมนอกสถานที่ โครงการศึกษาดูงาน ณ. ท่าเรือแหลมฉบัง

ข่าว 18 พฤศจิกายน 2558

  ภาคบริหารธุรกิจ มีการจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะบริหาร กิจกรรม

ในหัวข้อ ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

บทความ Macro

บทความ Macro Cases Study

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ERP-SAP Business One

รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ (Active Learning พุธ 18 พ.ย 2558)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( ทำวิจัยอย่างไรให้มันส์ - พุธ 21 ก.ย 2559).

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( การสร้างบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21- พุธ 29 พ.ย 2559).

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( สอนอย่างไรให้นักศึกษาตั้งใจเรียนวิชาบรรยายทางด้านสังคมศาสตร์ - พุฤ   5 ม.ค 2560)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะบริหารธุรกิจ ( Active Learning ทำวิจัยอย่างไรให้มันส์ - พุธ 22 มี.ค 2560).

 

 

                             แหล่งข้อมูลหางานแก่ น.ศและศิษย์เก่า             
1  www.JobDB.Com
2  www.Jobtopgun.com
3  www.Nationejobs.com
4  www.CentralSmartJobs.com
5 www.workventure.com