คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาส์นจากหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
 
   
 
         นับตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสารได้ถูกนำมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังคมคอมพิวเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกของเรา หากดูจากขนาดของระบบเครือข่ายและจำนวนผู้ใช้แล้ว สังคมคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้ว แนวทางในการดำเนินธุรกิจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งประเภทใช้สายและไร้สาย ประกอบกับระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ต ทำให้ช่องทางการทำธุรกิจเปิดกว้างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หากองค์กรใดไม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือยังคงดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางเดิมๆ ในอนาคตอาจประสบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันและจะส่งผลให้หลายสิ่งเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
   
 
อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ