ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)

บทความวิจัย

กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษสามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชัยยุทธ ชิโนกุล

| Download |
--------------------------------------------------------------
การจัดตารางการผลิตสำหรับการผลิตขวดพลาสติกแบบที่มีการพิมพ์สี
พรไพบูลย์ ปุษปาคม

| Download |
--------------------------------------------------------------
ผลตอบแทนเกินปกติจากการจับจังหวะลงทุนด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
คมวุธ วิศวไพศาล
กัลยานี ภาคอัต

| Download |
--------------------------------------------------------------
การป้องการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดงโดยสัญญาฟิวเจอร์สทองแดง
เอกวัตร์ แก้วล้วน
อัครนันท์ คิดสม
สิริภักตร์ ศิริโท

| Download |
--------------------------------------------------------------
Customers’ Perception of Corporate Social Responsibility and Brand Satisfaction towards Brand Loyalty : The Evidence from Thailand’ Low-Cost Carriers Industry
Visut Bootsripoom
Tipparat Laohavichien

| Download |
--------------------------------------------------------------

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง