ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)

บทความวิจัย

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเนมแมทชิ่งสำหรับระบบสืบค้นข้อมูลท่องเที่ยว โดยใช้ F-Measure
จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

| Download |
--------------------------------------------------------------
เดือนของปีที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดือนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
กัลยานี ภาคอัต

| Download |
--------------------------------------------------------------
ตัวแปรกําหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจขนาดเล็ก
อัครนันท์ คิดสม

| Download |


หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง